Szanowni Państwo

 Życzymy Państwu w Nowym Roku  przede wszystkim zdrowia ,przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa i unikajmy narażania siebie i swoich bliskich.

Oby rok 2021 odmienił diametralnie naszą sytuację i pozwolił na powrót do normalności.


Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 30.06.2020 do 30.09.2020

 Termin płatności do  dnia  15 listopada 2020


SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE

Szanowni Państwo

Sezon działkowy w tym roku jest szczególny. Mimo wielotygodniowej kwarantanny narodowej, nasz ogród działkowy funkcjonował nieprzerwanie, dzięki czemu działkowcy lepiej znosili ograniczenia narzucone przez rząd. W tym roku zauważyliśmy zwiększony ruch na terenie naszego ogrodu gdyż wiele osób spędzało wakacje w naszym ROD, gdzie ryzyko zarażenia jest mniejsze. Dlatego też warto przypomnieć o obowiązku każdego działkowca do korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń i utrudnień dla sąsiadów, o czym stanowi obowiązujący wszystkie osoby przebywające na terenie ROD – Regulamin ROD.

Najbardziej uciążliwe zachowania zaobserwowane przez Zarząd i zgłoszone przez Działkowców:

 SPOTKANIA TOWARZYSKIE Z GŁOŚNĄ  MUZYKĄ, ALKOHOLEM

Uniemożliwiają wypoczynek tym działkowcom, którzy przyjeżdżają na działkę, by odpocząć w ciszy, donośne głosy a nawet krzyki uczestników imprez, głośny śpiew, przeklinania które rozlegają się w ogrodzie stanowią naruszenie zasad współżycia społecznego i podlegają ogólnym przepisom porządkowym.  Przypominamy, że cisza nocna obowiązuje od 22 do 6 rano. Wszelkie naruszenia porządku były i będą zgłaszane odpowiednim służbom. Pamiętajmy, że nasz ogród to nie jest imprezownia na której nie obowiązują żadne zasady, przypominamy, że najbardziej uciążliwych działkowców, którzy corocznie kilkakrotnie robią głośne, wielogodzinne imprezy może spotkać sankcja w postaci wypowiedzenia umowy dzierżawy.

WJAZD NA TEREN ROD I PORUSZANIE SIĘ PO OGRODZIE 

Walne zebranie w 2016 roku wyraziło zgodę na wjazd na teren ROD. Działkowcy nadużywają tej możliwości, traktując aleje ogrodowe jak drogi krajowe czy autostrady i zakłócając normalne korzystanie z działek. Szybkie poruszanie się po ogrodzie powoduje wiele niebezpieczeństw, dużo dzieci biega po ogrodzie nie zwracając uwagi na samochody, szybka jazda powoduje również wzniecanie tumanów kurzu co jest bardzo uciążliwe dla działkowców mających działki obok dróg.

W związku z tym dobudowaliśmy 15 spowalniaczy ruchu, w planach jest kolejnych 7 sztuk

Osobna sprawą jest parkowanie gdzie popadnie na ogrodzie. Dla gości działkowców przeznaczony jest parking umiejscowiony przy wjeździe do ogrodu, przypominamy, że obowiązuje zakaz parkowania, blokowania przejazdu w alejkach.

Kolejną sprawą jest nauka jazdy samochodem i prowadzenie samochodów przez dzieci. W ostatnim czasie kilkakrotnie była zwracana uwaga działkowcom na takie zachowanie. Przypominamy, że teren ogrodu nie jest placem manewrowym ani miejscem na naukę jazdy a na terenie ogrodu obowiązują przepisy ruchu drogowego.

Dziękujemy działkowcom, którzy zauważywszy powyższe sytuacje zwracali uwagę na takie zachowanie a nawet uniemożliwiali dalsza jazdę.

UŻYWANIE URZADZEŃ MECHANICZNYCH, SILNIKOWYCH W NIEDZIELE

Przypominamy o niepisanej regule, że w niedziele nie korzystamy z urządzeń mechanicznych. Pozwólmy chociaż jeden dzień odpocząć sąsiadom od ciągłego słuchania koszenia trawy, cięcia gałęzi bądź innych prac związanych z używaniem elektronarzędzi.

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Podczas minionych wakacji zaobserwowaliśmy wiele grup wiekowych dzieci, które biegają po ogrodzie bez opieki. Niedopuszczalne jest, aby dzieci w wieku 2 do 5 lat biegały samotnie po ogrodzie bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony dorosłych, czy to rodziców czy dziadków. Wystarczy chwila nieuwagi a o wypadek nietrudno, jeżdżą auta osobowe, wozy ascenizacyjne i inne pojazdy

Bardzo prosimy osoby dorosłe o ciągły nadzór nad swoimi pociechami. Wszystko jest w porządku dopóki nic się nie stało, bądźmy mądrzy przed szkodą!!!

GRILLOWANIE

wprawdzie nie jest zabronione  na grillach przenośnych, ale może być uciążliwe dla sąsiadów, jeśli zbyt często się powtarza;

SPALANIE CZY PALENIE OGNISKjest całkowicie zabronione na terenie ROD.

Spalając na działce, mimo wyraźnego zakazu, działkowcy łamią przepisy i działają na szkodę własną i całego ogrodu. Lekkomyślne a wręcz nieodpowiedzialne i głupie jest palenie ogniska na działce, gdzie płomienie dochodzą do 1,5 metra wysokości a deszcz nie padał  od kilku tygodni.

Warto o tym wiedzieć, bo za nielegalne palenie ognisk i spalanie odpadów  może zostać nałożona kara grzywny. Straż miejska ma uprawnienia do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, dlatego też jej interwencja może być dotkliwa dla działkowców nieprzestrzegających przepisów.

MYŚLMY O INNYCH LUDZIACH

Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, zasad poprawności i uczciwości w relacjach międzyludzkich jest bardzo istotne na terenie ROD, bo współżycie działkowców w społeczności ogrodowej jest podstawą do przyjemnego korzystania z uroków swojej działki. Dodatkowo pamiętajmy, że stosowanie przez każdego działkowca przepisów regulaminu ROD, również zasad współżycia społecznego, jest jego obowiązkiem.

Za nieprzestrzeganie zasad regulaminowych, ustawa o ROD przewidziała sankcję w postaci wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Maciej Orpel

Prezes Zarządu

ROD Rynia


Rynia 14-07-2020

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie nowego sposobu naliczania energii elektrycznej Zarząd informuje, że nowy sposób naliczania opłat został opracowany, uzgodniony i zaakceptowany przez Ogrodową Komisje Rewizyjną. W związku z pandemia koronawirusa nie mieliśmy możliwości przedstawienia nowego sposobu na Walnym Zebraniu co niniejszym czynimy

Powodem zmiany była konieczność dostosowania naliczeń do Uchwały KR PZD nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD (obecnie Krajowego Zarządu PZD) w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych § 1 ust. 2 pkt 1.

Ustalono, że koniecznym jest wykazywanie oddzielnie zużycia każdego działkowca a oddzielnie kosztów wspólnych tj, zużycia prądu przez lampy ogrodowe i budynki ochrony i Zarządu i wyliczenie strat przesyłowych.

W związku z tym w pliku rozliczenia energii elektrycznej za kwartał pojawiła się nowa komórka z ceną brutto za 1kwh w danym kwartale.

Koszty wspólne energii to różnica między wartością brutto faktur z PGE za 3 miesiące a sumą odczytów liczników działkowców. Różnica ta jest dzielona przez liczbę użytkowanych działek.

Wszyscy Państwo, którzy na początku roku wpłacili już kwotę 75 zł tytułem kosztów wspólnych energii proszeni są o pomniejszenie wpłaty za II kwartał o 75 zł

Prezes R.O.D. Rynia Maciej Orpel


Krajowy Zarząd liberalizuje rygory działania ROD i struktur Związku – 04.06.2020

W dniu 3 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD przyjął nową uchwałę nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Choć projekt ten został opracowany na bazie dotychczasowej – uchylonej – uchwały nr 71/2020, to wprowadza szereg istotnych zmian wynikających przede wszystkim ze zliberalizowania nakazów i ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów. Projekt zatem dostosowuje zasady funkcjonowania struktur Związku, a zwłaszcza ROD, do obecnych obostrzeń, zachowując szereg dotychczasowych regulacji, które pozostają aktualne. Na szczególną uwagę zasługują w szczególności rozwiązania dotyczące odbywania posiedzeń organów PZD, a także zasady funkcjonowania i korzystania z terenów ROD.

Treść Uchwały 143/2020


Przenoszenie prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii.

Trwający obecnie stan epidemii nie wyklucza możliwości przenoszenia praw do działek w ROD, choć z pewnością utrudnia taki obrót. Wynika to z wielu obostrzeń wprowadzonych przez władze centralne, które mogą nawet uniemożliwić dokonanie przedmiotowych transakcji.

Stąd też wszystkie osoby zainteresowane powinny na obecnym etapie przeprowadzić uprzednie rozeznanie dotyczące realnych możliwości spełnienia wszystkich warunków koniecznych do zbycia (nabycia) działki w ROD.

Pełny tekst Komunikatu PZD na temat zmiany praw do działki 


Aktualizowana informacja o przebiegu epidemii w Polsce – aktywny link WAŻNE: Aktualna sytuacja związana z koronawirusem

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podjęciem przez Krajowy Zarząd PZD Uchwały nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie wytycznych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronowirus COVID-19 Zarząd ROD informuje o odwołaniu terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 25 kwietnia 2020.

Zarząd ROD RYNIA wstrzymuje się z podejmowaniem decyzji odnośnie podania nowego terminu Walnego Zebrania do czasu otrzymania dalszych wytycznych i komunikatów z mazowieckiego OZ.

Jednocześnie Zarząd ROD RYNIA na podstawie §2 Uchwały 44/2020 KZ PZD z dnia 11 marca 2020 prosi o wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych w 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał Walnego Zebranie Sprawozdawczo- Wyborczego podjętych w 2019 roku.

Jak informowaliśmy wcześniej,  jeden składnik opłat zmienia się w roku 2020.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w roku 2020 , wzrastają dla nas koszty ochrony Ogrodu. Dlatego  od Stycznia 2020 kwota przypadająca na jedną działkę wyniesie 30 zł  miesięcznie. Prosimy o wzięcie tego faktu pod uwagę przy  rozliczeniach swoich należności.

Rynia 20-03-2020


APEL !

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD RYNIA informuje,

że w związku z drastycznym wzrostem cen przekazywania

odpadów komunalnych do utylizacji

od 01.01.2020 cena wywozu jednego kontenera KP 7m

wynosi 918 zł.

W związku z powyższym bardzo prosimy o racjonalne użytkowanie kontenerów np. zgniatanie pustych kartonów przed wrzuceniem do kontenera,nie wrzucanie tam skoszonej trawy, gałęzi, mebli a także na zwracanie uwagi osobom, które lekceważą powyższe prośby. 

Liczymy na poważne potraktowanie naszej prośby przez wszystkich naszych działkowców
Zarząd ROD Rynia


Od dnia 14 października 2019 zakończyliśmy dyżury Zarządu , odbywające się w budynku Zarządu .Wznowione zostaną w przyszłym roku po przerwie zimowej . 

Kontakt telefoniczny do Zarządu w pilnych sprawach : 781 300 500


Dyżury pani księgowej na terenie Ogrodu zostaną wznowione w roku 2020.Dokładne terminy podamy po przerwie zimowej   

Kontakt telefoniczny do pani księgowej w pilnych sprawach : 698 473 846


Zarząd ROD Rynia informuje, że na terenie ogrodu po raz kolejny zatrzymano pojazd , w którym kierującym było dziecko będące pod opieką siedzącej obok osoby dorosłej.

W ostatnim czasie jest to już kolejny taki przypadek.

Jest to niedopuszczalne, wyjątkowo lekkomyślne zachowanie osoby dorosłej pozwalającej siadać za kierownicą dziecku.

Wzywamy do zaprzestania takich praktyk, przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ogrodu a także włączenia myślenia,  o potencjalnych konsekwencjach i odpowiedzialności,którą bierze na siebie właściciel pojazdu .

Teren ogrodu nie jest placem manewrowym i miejscem na naukę jazdy!!!

Zwracamy się do wszystkich działkowców, aby reagowali na takie zdarzenia, dopóki jeszcze nie zdarzyła się jakaś tragedia.

Dla przypomnienia : Kto porusza się po drodze, mimo że nigdy nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów to za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 500 zł. Policjant może jednak zdecydować o skierowaniu sprawy do sądu. Ten nie będzie już związany taryfikatorem, lecz orzeknie grzywnę w wysokości nawet  do  5000 zł.

Bądźmy Polakami mądrymi przed szkodą!

Pozdrawiam
Maciej Orpel
Prezes Zarządu
ROD Rynia


Szanowni Państwo ,przypominamy :

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WZYWAMY DZIAŁKOWCÓW DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU

I USUNIĘCIA GAŁĘZI, KTÓRE WYSTAJĄ POZA OBRĘB DZIAŁKI.

Zarząd ROD Rynia


Zarząd ROD Rynia kolejny raz przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania tj. zakaz pobytu osoby bądź osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby/osób, stanowiącym jej centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce.Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawem


W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu prac na działkach, przypominamy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach) oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach. Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów poza spalarnią jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne.

W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin – § 42 Regulaminu ROD, wypalanie teoretycznie nie powinno istnieć na terenie ROD.
Zakaz jednak, mimo wielokrotnego przypominania jest naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie Statutu PZD i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek PZD. PZD przy wsparciu ROD stara się budować pozytywne relacje z lokalną społecznością, jednak podejmowanie działań, których negatywne skutki odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców, ale i przyrody, bardzo negatywnie na relacje te wpływają i powodują niechęć do działkowców i ROD.

Przypominamy, iż naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tylko mandatem do 500 zł, ale również karą grzywny do 5 000 zł lub karą ograniczenia wolności czy aresztu.1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD.

 Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018

Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r.

 Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami ,wskazanymi w załączonym pliku


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13). (link do komunikatu )

W skrócie , konkluzja komunikatu jest taka, że prace nad zapisami projektu nie dotyczą Rodzinnych Ogrodów Działkowych  i nie będą miały żadnego wpływu na działalność PZD ani Ogrodów.W godzinach 23:00 – 06:00 na terenie Ogrodu obowiązuje cisza nocna. Prosimy o uszanowanie potrzeby odpoczynku innych działkowców. W przypadku drastycznych naruszeń stosowane będą odpowiednie procedury administracyjne. 

Prosimy o ograniczenie do absolutnie niezbędnego minimum używanie sprzętu ogrodowego , zarówno elektrycznego jak i mechanicznego ( kosiarki,piły itp.) w niedziele. 

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

przeczytaj :  Naczelny Sąd Administracyjny  – sprzedaż altany wolna od podatku PIT


Osoby zainteresowane otrzymywaniem  informacji z Ogrodu , na przykład o publikacji rozliczeń energii e-mailem, proszeni są o upewnienie się czy ich aktualny adres e-mail jest poprawnie zapisany w danych kontaktowych Zarządu dotyczących użytkownika działki. 


 

Informacja w sprawie wycinki drzew w Ogrodzie

Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawem

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew.

Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nieporęt.

W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy.

 Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

drzew owocowych : można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

krzewów : tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, Zarząd ROD RYNIA zwraca się do działkowców o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.


INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE DOMKU

Ponieważ ogólna umowa o usługach ochrony w Ogrodzie

nie przewiduje indywidualnego dozorowania każdej działki,

więc aby ustalić sobie zakres indywidualnej ochrony działki czy domku ,

należy kontaktowac się albo z firmą KONSALNET ,która obsługuje nasz ogród .

 KONTAKT :

STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW: 22 19 659

BIURO OBSŁUGI KLIENTA : 22 650 62 62

Albo uzgodnić sobie indywidualny zakres ochrony jako indywidualne ubezpieczenie.