Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Taka sytuacja z Lipca 2024 .

Pozostawiamy bez komentarza z jedną tylko uwagą

przypominającą : WYWÓZKA GRUZU BĘDZIE NA KOSZT OGRODU!

BRAWO MY !


Rozliczenie energii elektrycznej za II kwartał 2024

od  01.04.2024 do 30.06.2024

Termin płatności do 15 Sierpnia 2024

POBIERANIE PLIKU Z ROZLICZENIEM :  komputer ( przeglądarka )  osoby która chce pobrać plik  , pobiera plik w tle i zapisuje go w katalogu POBRANE ale plik nie otwiera się automatycznie , po pobraniu go na swój komputer trzeba „iść” do katalogu ” POBRANE” i  otworzyć  zapisany plik PDF ( dwa razy w niego kliknąć ) ,  zwykle nie widać procesu pobierania bo to mały plik więc dzieje się to szybko . Jeśli się tego nie zrobi i pobierający nie zagląda do katalogu POBRANE to wygląda to tak że on klika w link a tu nic się nie dzieje.

To nie są dane które wyświetlą się jak strona ( jak na przykład kliknięcie w odnośnik ROZLICZENIE ENERGII ) tylko to jest plik PDF który jest pobierany na komputer który przegląda stronę.

UWAGA!!!!!

INFORMUJEMY, ŻE DOTYCHCZASOWE KONTA W BANKU SANTANDER BĘDĄ AKTYWNE TYLKO DO 31 LIPCA 2024.

PO TYM TERMINIE WSZYSTKIE WPŁATY DOKONANE NA TE KONTA BĘDĄ WRACAŁY DO PAŃSTWA NA KONTA Z KTÓRYCH ZOSTAŁY WYPŁACONE I NIE BĘDĄ ZAKSIĘGOWANE PRZEZ NASZĄ KSIĘGOWOŚĆ

OD 1 SIERPNIA 2024 PROSIMY O WPŁATY TYLKO I WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNE KONTA KAŻDEGO DZIAŁKOWCA W PKO BP.

 W PRZYPADKU GDY KTOŚ Z PAŃSTWA JESZCZE NIE MA TAKIEGO KONTA LUB NIE WIE JAK SIĘ ZALOGOWAĆ W PORTALU „TO MÓJ DOM” PROSIMY O NATYCHMIASTOWY KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ, Z PANIĄ WIOLETTĄ BOJARSKĄ.

Tel. 22 177 97 87 w godz. 10:00 – 14:00 od poniedziałku do czwartku

lub mail: ksiegowosc@kenpol.net


Szanowni Działkowcy,

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym w dniu 18 maja 2024 uczestniczyło 98 członków  spośród wszystkich 575 członków PZD zarejestrowanych w ROD RYNIA,

wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się jak poniżej

Prezes Zarządu – Maciej Orpel

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Barański

Skarbnik – Mirosław Dobrosielski

Sekretarz – Witold Szymczak

Członek Zarządu – Dariusz Spólny

Ukonstytuowała się również komisja Rewizyjna w poniższym składzie

Przewodnicząca Komisji – Grażyna Franke

Wiceprzewodniczący – Grzegorz Maćkowski

Członek Komisji – Piotr Musiał

Delegatami ROD RYNIA na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

(Rejonową Konferencje Przedzjazdową ) zostali

Maciej Orpel

Grażyna Franke

Mirosław Dobrosielski

Walne Zebranie przegłosowało również stawki opłat za działkę w 2024 które się nie zmieniły w porównaniu do zeszłego roku i wynoszą:

 

Walne Zebranie nie wyraziło zgody na wniosek o powrót 24 godzinnego dozoru przy bramie nr 1, jak również nie wyraziło zgody na chów gołębi na jednej z działek

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA

 


Informacja PZD o problemie ze studniami tzw ” abisynkami” 

Nagłośniony w mediach problem zagrożenia działkowców karami za brak pozwoleń wodnoprawnych był tematem spotkania przedstawicieli PZD z kierownictwem Wód Polskich.

Efektem jest deklaracja o braku zagrożenia dla działkowców i gotowości współdziałania na rzecz
doprecyzowania przepisów.

Ostatnimi czasy media podawały niepokojące informacje ws.indywidualnych ujęć wodny na działkach, tzw. „abisynek”. Już same tytuły licznych artykułów budziły zgrozę:

Działkowcy muszą uważać na kontrole. Kary to nawet 5 tys. zł lub areszt; Działkowcom grożą wysokie kary finansowe. Wszystko przez tzw. Abisynki; Ruszyły kontrole na działkach. Masz studnie? Możesz dostać 5 tys. mandatu.

Problem nie jest nowy, PZD od lat zwracał uwagę na lukę w przepisach,która potencjalnie może skutkować sankcjami dla działkowców.

Zgodnie z obowiązującą od 2017 roku ustawą Prawo wodne, na  użytkowanie studni trzeba mieć pozwolenie wodno-prawne. Od tej zasady istnieje wyjątek, tzw. zwykle korzystanie z wód nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Zgodnie z art. 33 prawa wodnego, niewielki pobór na potrzeby własne (do 5 m3 na dobę) objęto zwolnieniem.
Jednak przepis dotyczy osób będących właścicielami nieruchomości,na której funkcjonuje ujęcie wody.

Działkowcy z ROD, jako dzierżawcy, są zatem wykluczeni z grona uprawnionych do „zwykłego
korzystania” z wód.

W ich przypadku każde ujęcie, nawet tzw. abisynki, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody bez pozwolenia daje podstawę do zastosowania sankcji, o których donoszą media.

Jakkolwiek dotychczas żaden posiadacz studni na działce w ROD nie został ukarany, to ryzyko wskazywane w publikacjach faktycznie istnieje.

Dlatego od lat PZD ponawia postulat nowelizacji prawa wodnego i przedkłada propozycje konkretnych przepisów. Jednak dotychczas temat nie został podjęty przez władze. Być może burza w mediach doprowadzi w końcu do zmiany tego stanu rzeczy.

24 kwietnia br. w siedzibie Wód Polskich odbyło się spotkanie Eugeniusza Kondrackiego – Prezesa PZD z Joanną Kopczyńską – Prezesem PGW Wody Polskie. Uczestniczyli w nim także: ze strony PZD
mec. Bartłomiej Piech, ze strony WP: Anna Wiśniewska – Dyrektor Departamentu Usług Wodnych oraz Paulina Pierzchała – Rzecznik Prasowy PGW Wody Polskie.

Do rozmów doszło z inicjatywy Prezes Wód Polskich, która zareagowała na doniesienia medialne i wystąpienia indywidualnych działkowców. W ich trakcie przedstawiciele PZD przedstawili argumenty prawne i społeczne uzasadniające tezę, o dysfunkcjonalności obecnych
regulacji Prawa wodnego w zakresie, w jakim dotyczą one ujęć wody należących do indywidualnych działkowców.

Uwagi te spotkały się ze zrozumieniem przedstawicieli Wód Polskich.

Pani Prezes zadeklarowała,że ze strony kierowanej przez nią instytucji działkowcy nie powinni
obawiać się radykalnych działań.

Przyjmując tę deklarację z uznaniem, strona społeczna zwróciła jednak uwagę, że sytuacja działkowców nie powinna opierać się wyłącznie na uznaniowej opinii reprezentantów Wód Polskich i konieczna jest interwencja ustawodawcy.

Dlatego PZD przedstawił koncepcję nowelizacji prawa wodnego. Wyjaśnili również, że w obecnym stanie prawnym – wbrew prezentowanym na stronach Wód Polskich informacjom – PZD, ani żadne inne stowarzyszenie ogrodowe, nie może być uznane za stronę postępowania w przedmiocie legalizacji ujęć na indywidualnych działkach.

Zgodnie z ustawą o ROD, studnia na działce stanowi bowiem własność działkowca, a co za tym idzie, brak jest przesłanek do przypisania stowarzyszeniu ogrodowemu możliwość prowadzenia, czy też uczestniczenia w postępowaniach dotyczących tych ujęć.

Propozycje legislacyjne PZD spotkały się z zainteresowaniem i zrozumieniem Pani Prezes, która zadeklarowała gotowość ich poparcia.Zastrzegła jednak, że konieczne będzie zgromadzenie informacji o skali ujęć wody na indywidualnych działkach.

Strona PZD zaproponowała pozyskanie szacunkowych danych i przekazanie ich na potrzeby ewentualnego procesu legislacyjnego.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze. Obie strony podchodziły do tematu ze zrozumieniem i deklarowały gotowość współpracy.

Warte odnotowania jest uznanie, z jakim przedstawiciele Wód Polskich odnosili się do rodzinnych ogrodów działkowych,również w kontekście pozytywnego wpływ terenów ROD na gospodarkę wodną w miastach.

Dosyć szeroko omówiono zwłaszcza kwestię wykorzystania tzw. deszczówki w ROD, dostrzegając potencjał do współpracy WP i PZD w promowaniu takich rozwiązań.

Deklaracja poparcia przez Wody Polskie postulowanej przez PZD nowelizacji Prawa wodnego usuwającej lukę w przepisach, daje nadzieję na przełom, o który od lat zabiega organizacja działkowców.

Dla tysięcy działkowców oznaczałoby to ostatecznie usunięcie zagrożeń, o których donoszą media. Bez zmiany prawa problem pozostanie w zawieszeniu.

Biuro Jednostki Krajowej PZD


Rozliczenie energii elektrycznej za I kwartał 2024

od  31.12.2023 do 31.03.2024

Termin płatności do 15 maja 2024

POBIERANIE PLIKU Z ROZLICZENIEM :  komputer ( przeglądarka )  osoby która chce pobrać plik  , pobiera plik w tle i zapisuje go w katalogu POBRANE ale plik nie otwiera się automatycznie , po pobraniu go na swój komputer trzeba „iść” do katalogu ” POBRANE” i  otworzyć  zapisany plik PDF ( dwa razy w niego kliknąć ) ,  zwykle nie widać procesu pobierania bo to mały plik więc dzieje się to szybko . Jeśli się tego nie zrobi i pobierający nie zagląda do katalogu POBRANE to wygląda to tak że on klika w link a tu nic się nie dzieje.

To nie są dane które wyświetlą się jak strona ( jak na przykład kliknięcie w odnośnik ROZLICZENIE ENERGII ) tylko jest to plik PDF który jest pobierany na komputer który przegląda stronę.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że jest możliwy dostęp do e-kartoteki aby na bieżąco śledzić swoje rozrachunki z ROD w tym celu należy zalogować się na portal ToMojDom.pl.

Dane do logowania były wysyłane na maila do każdego działkowca osobno.

W związku z powyższym osoby, które nie dostały takiej informacji proszone są o poinformowanie o tym i o wysłanie aktualizacji danych kontaktowych na maila rodrynia@rodrynia.pl

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Szanowni Państwo,

W związku z licznymi telefonami i mailami skierowanymi zarówno do Zarządu jak i do nowej księgowej pani Wioletty Bojarskiej informuję, że BO (bilans otwarcia), czyli rozrachunki z działkowcami został nam przekazany przez poprzednią księgową panią Annę Lasek.

Pani Wioletta Bojarska wprowadziła tylko  dane do systemu ale nie jest autorką tych wyliczeń.

W związku z tym obarczanie Jej winą za błędne rozrachunki jest lekkim nieporozumieniem wynikłym z niepełnej informacji o zmianie księgowej .Przepraszamy za zamieszanie.

Współpraca z dotychczasową księgową nie układała się najlepiej o czym sami Państwo niejednokrotnie w mailach i telefonach informowali Zarząd, stąd też wynikła zmiana księgowości.

Przekazaliśmy informacje o błędnych naliczeniach poprzedniej księgowej Pani Annie Lasek, która zobowiązała się do sprawdzenia i przygotowania poprawnych wyliczeń do końca lutego 2024.

Wszystkie otrzymane mailem bądź telefonicznie uwagi będą rozpatrzone i uzgodnione, ale zajmie to trochę czasu.

Bardzo prosimy o cierpliwość 

Pozdrawiam
Prezes ROD RYNIA
Maciej Orpel
kom: 781 300 500


Szanowni Państwo,

Jak już zapewne wiecie z otrzymanych maili od 1 stycznia 2024 roku zmieniliśmy księgowość.

Za księgowość odpowiada teraz firma KENPOL i Pani Księgowa Wioletta Bojarska

Tel. 22 177 97 87 w godz. 10:00 – 14:00 od poniedziałku do czwartku oraz

mail: ksiegowosc@kenpol.net

Zmieniony został również bank na PKO BP i od teraz każda z działek ma oddzielny numer konta na który prosimy wnosić wszystkie opłaty.

Wpłaty na „stare” konta w Santander Bank będą przyjmowane tylko do końca czerwca 2024.

Po tym terminie wpłaty na te konta będą odsyłane do nadawcy

Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia online swoich rozrachunków po zalogowaniu się na portal ToMojDom.pl

Dane i instrukcje logowania również otrzymaliście Państwo na maila.

Do tych działkowców, którzy do tej pory nie podali swoich maili wysłane zostaną listy i w związku z tym ponownie bardzo proszę te osoby o przekazanie maili do korespondencji

Wierzymy, że te zmiany przyczynią się do lepszej komunikacji i szybszej weryfikacji rozrachunków.

Jednak w razie problemów bardzo prosimy o kontakt mailowy

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Rozliczenie energii elektrycznej za IV kwartał 2023

od  30.09.2023 do 31.12.2023

Termin płatności do końca Lutego 2024

POBIERANIE PLIKU Z ROZLICZENIEM :  komputer ( przeglądarka )  osoby która chce pobrać plik  , pobiera plik w tle i zapisuje go w katalogu POBRANE ale plik nie otwiera się automatycznie , po pobraniu go na swój komputer trzeba „iść” do katalogu ” POBRANE” i  otworzyć  zapisany plik PDF ( dwa razy w niego kliknąć ) ,  zwykle nie widać procesu pobierania bo to mały plik więc dzieje się to szybko . Jeśli się tego nie zrobi i pobierający nie zagląda do katalogu POBRANE to wygląda to tak że on klika w link a tu nic się nie dzieje.

To nie są dane które wyświetlą się jak strona ( jak na przykład kliknięcie w odnośnik ROZLICZENIE ENERGII ) tylko to jest plik PDF który jest pobierany na komputer który przegląda stronę.


Szanowni Państwo,

Zarząd ROD RYNIA informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 ochrona fizyczna tzn. obecność Panów w stróżówce przy bramie głównej została zakończona.

Teraz za zdalny monitoring naszego ogrodu odpowiada firma ASHOME.

Fizyczna ochrona została zlikwidowana z powodu bardzo wysokich kosztów, niewspółmiernych do wykonywanej pracy, jakie musielibyśmy ponieść od 1 stycznia 2024 w związku z podwyżką stawki godzinowej do wysokości 27,70 zł, co daje 6 640 zł miesięcznie na jednego Pana plus nasze koszty ZUS (też podwyższone) i podatku.

Centrum monitoringu ma 24 godzinny wgląd w kamery, teren jest monitorowany, firma ma podpisaną umowę z firmą SERIS i jej załogi mają reagować w przypadku wykrycia naruszeń na terenie wspólnym ROD RYNIA .

Centrum monitoringu ma za zadanie również otwierać bramę wjazdową, jeżeli ktoś chce wjechać a nie ma pilota. Goście będą wpuszczani po uprzednim podaniu numeru działki na którą się wjeżdża. W tym przypadku trzeba zadzwonić na numer telefonu centrum monitoringu  570 177 137.

Przy bramie wjazdowej numer 1 w stróżówce Panowie z załóg interwencyjnych SERIS mogą/mają przebywać jeśli nie ma żadnych wezwań, co de facto sprawia, że budynek jest użytkowany

Na wiosnę przy bramie będzie zainstalowany wideo domofon, przez który również będzie można porozmawiać z Panem z Centrum monitoringu

Myślimy również o zatrudnieniu na sezon od maja do końca sierpnia jednego Pana, który by w weekendy w określonych godzinach przebywał w stróżówce.

Dodatkową ochronę Państwa domków możecie sobie zapewnić montując i wykupując abonament na monitoring w firmie SERIS- przesyłam namiar do handlowca – 692 445 194

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Rozliczenie energii elektrycznej za III kwartał 2023

od  30.06.2023 DO 30.09.2023

Termin płatności do 31 października 2023


Rozliczenie energii elektrycznej za I i II kwartał 2023ważna informacja

Szanowni działkowcy,

W związku z licznymi informacjami o niezrozumiałej treści poprzednich tabelek z rozliczeniami prądu za I i II kwartał 2023 zamieszczamy jeszcze raz nową bardziej zrozumiałą i przejrzystą tabelkę.

Obejmuje ona całkowite rozliczenie zużycia prądu w I i II kwartału, oczywiście nie obejmuje  Państwa dokonanych wpłat.

Wcześniejsze tabelki usuwamy ze strony.

Wartość rozliczenia z poprzednich tabelek i tej nowej oczywiście nie zmieniła się

Komórki i rzędy zaznaczone w zestawieniu na szaro to zużycie powyżej 250kWh w I kwartale, a te na żółto w II kwartale.

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA

Rozliczenie energii za I i II kwartał 2023

od 31.03.2023 do 30.06.2023


Poprzednia informacja : 

Uchwała 56/2023 Krajowej Rady PZD wymusiła na nas nowe podejście do rozliczenia prądu.

Ustawa zróżnicowała ceny energii elektrycznej dla działkowców w 2023r.  Część prądu (pakiet = 250kWh na działkę) będzie rozliczana wg cen z 2022r., reszta wg cen aktualnych. Zrodziło to wątpliwości, jak rozliczać pobór prądu w ROD i dlatego Krajowy Zarząd PZD wydał w tej sprawie wytyczne.

Generalną zasadą przyjętą w wytycznych jest – w rozliczeniach z działkowcami ROD posługuje się cenami stosowanymi przez dostawcę zewnętrznego. Zatem zużycie do 250 kWh rozliczane jest wg stawek z 2022r., po przekroczeniu tego poziomu przez działkowca, wg stawek aktualnych. To, że sąsiad nie zużył swojego pakietu, nie spowoduje przeniesienia go na innego działkowca. W takim przypadku „resztka” pakietu posłużyć może rozliczeniu zużycia ogólnoogrodowego.

Jeżeli po rozliczeniu wpłat od działkowców i rachunków opłaconych przez ROD do dostawcy prądu, powstanie nadwyżka, Zarząd ROD ma obowiązek przeznaczyć ją na pokrycie kosztów opłaty energetycznej w 2024r. – odpowiednio obniży tę opłatę w 2024r.

W związku z powyższym przedstawiamy nową tabelkę z poprawnymi wyliczeniami za I i II kwartał 2023.

Prosimy również o zapoznanie się z Uchwałą 56/2023 wraz z uzasadnieniem i załącznikiem

Opłaty prosimy wnosić do 10 sierpnia 2023

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Treść Uchwały 56/2023 

wraz z uzasadnieniem i załącznikiem


Szanowni Państwo,

W porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Warszawie w zapraszamy do zapoznania się informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa używanych na działkach urządzeń oraz przepisów dotyczącymi zasad składania reklamacji i dochodzenia praw konsumenckich.

Czytaj więcej


Drodzy Działkowcy,

Po raz kolejny zwracam się do Was o włączenie myślenia podczas pobytu na terenie ROD RYNIA.

Tym razem chodzi o dorzucanie gałęzi w lasku brzozowym, specjalnie uporządkowaliśmy przejście z alejki do kompostownika żebyście Państwo mogli gałęzie tam przynosić. Niestety, cały czas działkowcy rzucają gałęzie wzdłuż alejki, nie bacząc nawet, że obok są działki.

Czy naprawdę to tak duży wysiłek żeby zrobić kilkadziesiąt kroków więcej i wyrzucić gałęzie przy kompostowniku?.

Czy zastanawiacie się nad tym, że pobliscy działkowcy muszą oglądać ten syf, a przyjdzie deszcz to dodatkowo będą to wąchać? Proszę spojrzeć na zdjęcia i zastanowić się czy chcielibyście mieć taki widok obok siebie… Jeśli nie, to dlaczego innym sprawiacie takie „przyjemności”.

Kolejna sprawa to zwracanie uwagi działkowcom, którzy dopuszczają się tych czynów, tylko od nas zależy czy będziemy mieli porządek czy syf. Wczoraj od jednego działkowca się dowiedziałem, że Prezes pozwolił i kazał składować wzdłuż drogi. 

Dementuje te informacje i Prezes nigdy nikomu nie pozwolił i nie pozwala składować gałęzi w lasku brzozowym.

Po raz kolejny posprzątamy ten bałagan, ale zwracam się z prośbą do wszystkich,

NIE WYRZUCAJCIE GAŁĘZI I INNYCH ŚMIECI DO LASKU BRZOZOWEGO.

Przygotujemy odpowiednie tablice i umieścimy w tym miejscu.

W przypadku dalszego ignorowania próśb będziemy zmuszeni do podjęcia drastycznych kroków, nawet likwidacji kompostownika.

Przypominam, że zgodnie z regulaminem każdy działkowiec musi mieć kompostownik na działce

Pozdrawiam

Prezes ROD RYNIA
Maciej Orpel
kom: 781 300 500


Szanowni Państwo,

Informuję, że otrzymaliśmy  z PGE faktury korygujące zwiększające zapłatę za prąd I kwartale 2023.

Podstawą prawną korekt jest zmiana cen zgodnie z przepisami prawa, w ramach rządowych tarcz dotyczących energii.

W związku z powyższym zamieszczamy skorygowane zestawienie ze zużyciem energii elektrycznej w I kwartale 2023

Jak widać koszt 1 kWh energii kosztował 1,20 zł a nie 0.73zł jak dotychczas,

różnica 0.47 zł za Kwh musi zostać uwzględniona przy płatnościach.

W związku z tym, prosimy aby Państwo którzy dokonali już zapłaty za prąd dodatkowo zapłacili kwotę umieszczoną w kolumnie RÓŻNICA

Pozostali Państwo, którzy jeszcze nie dokonali płatności za prąd proszenie są pilne o dokonanie płatności z kolumny „Razem do zapłaty (JEST)”

Korekta wyliczeń za okres 31 .12.2022 do 31.03.2023

Ponieważ są to dla PGE zaległe płatności prosimy o uregulowanie wpłat jak najszybciej .


31.01.2023


Szanowni Państwo,

Informujemy, że zrealizowane zostało pierwsze zadanie dotyczące wykonania projektu przebudowy zbiornika wodnego z grantu przyznanego ROD RYNIA przez ARMiR, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5, Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Wizualizację inwestycji można zobaczyć  TUTAJ ,

planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji początek Czerwca 2023

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


AKTUALNA INFORMACJA O POSTĘPIE PRAC PRZY REALIZACJI GRANTU

Trwają prace nad modelowaniem brzegu i tworzona jest półka na której będą posadzone rośliny

ZOBACZ POSTĘP PRAC


Drodzy Działkowcy,

Z inicjatywy jednego a naszych działkowców na tarasie budynku Zarządu powstała

czytaj dalej


SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE – PRZYPOMNIENIE

Rozpoczynamy kolejny sezon działkowy i już pojawiły się doniesienia o samolubnym zachowaniu niektórych działkowców.

Dlatego przypominamy o obowiązku każdego działkowca do korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń i utrudnień dla sąsiadów, o czym stanowi obowiązujący wszystkie osoby przebywające na terenie ROD – Regulamin ROD.

W trakcie Walnego Zebrania w dniu 14.05.2023 pojawiły się uwagi działkowców , zgłaszano głównie następujące zjawiska utrudniające życie i pobyt w Ogrodzie :

– w Ogrodzie sprzątamy po swoich  psach. Wszędzie w miastach wymagają tego przepisy a w Ogrodzie o dziwo łatwo się o tym zapomina lub lekceważy.

– w Ogrodzie psy wychodzą poza działkę na smyczy, nie wymagamy stosowania kagańców, ale smycz musi być podstawą wyjścia na spacer z psem poza swoją działkę.

– choć to trudne do wyegzekwowania spróbujmy powstrzymać swoje milusińskie psiaki od szczekania non stop na wszystko i wszystkich.

nie wolno palić ognisk na terenie Ogrodu. Czy to w celu pozbycia się starych liści czy gałęzi itp.      

Podobne przepisy mają również gminy powiaty czy miasta , Straż miejska ma prawo nałożyć za palenie ogniska mandat 1 500 zł.

– działkowcy z działek w pobliżu boiska, proszą o zwrócenie uwagi zwłaszcza swoim pociechom by używając boiska w godzinach późno popołudniowych nie krzyczeć głośno co zakłóca spokój. Chcielibyśmy utrzymać istnienie boiska w Ogrodzie, ale ten aspekt sprawia, że na każdym zebraniu pojawiają się o to pretensje.

– apelujemy o dbanie o wspólne tereny Ogrodu (aleje przylegające do działki powinny być również koszone)

– na terenach wspólnych nie wolno nasadzać samowolnie roślin czy drzew, po pewnym czasie stają się one problemem i Zarząd będzie je usuwał na koszt działkowca.

– nieprzechodzenie obojętnie nad leżącymi przy alejkach czy przy placu zabaw śmieciach (plastiki, buteleczki po alkoholu, opakowania itp. )

– będziemy sukcesywnie przyglądać się częstotliwości odbioru szamba z działek, mamy podstawy sądzić, że niektórzy użytkownicy „radzą sobie” stosując nieszczelne szamba co naraża sąsiadów na nieprzyjemne konsekwencje ( drastyczne pogorszenie się jakości wody) a jednocześnie narusza obowiązujące przepisy.

Przeczytaj tekst z najważniejszymi uwagami do zachowań w Ogrodzie 


W zakładce  ” Stawki opłat ” publikujemy zestawienie stawek i kosztów użytkowania działki w roku 2023 przyjęte na Walnym Zebraniu w dniu 14.05.2023


Zestawienie zużycia energii elektrycznej za I kwartał 2023 r.

Publikujemy zestawienie z poprawnymi stawkami za kilowat [ 0,73 zł ] do tej pory na stronie opublikowane było pomyłkowo  zestawienie z ceną jednostkową 0,67 zł.
Dla skali całego ogrodu różnica między stawkami daje kwotę ok 2 000 zł , ale ponieważ rozliczenie dotyczy 1go kwartału, kiedy działki są jeszcze mało używane, daje to statycznie różnicę ok 50 groszy. Przepraszamy za błędnie podane poprzednio stawki za kilowat.

W okresie od 31.12.2022 do 31.03.2023

Płatność do 20 .05.2023

 


Oferta Światłowodu dla Działkowców ROD Rynia.

Szanowni Państwo, razem z Prezesem ROD Rynia, chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość podłączenia światłowodu na terenie Państwa działek.

Wszystkie prace, jeśli chodzi o tereny wspólne, chcielibyśmy poprowadzić pod ziemią, jednak wiąże się to z dość sporymi kosztami, abyśmy mogli wyliczyć rentowność Inwestycji, musimy znać potencjał.

Poniżej kilka Informacji

1. Sieć główną, wkopujemy w tereny wspólne (tzn. drogi), co każdą odnogę, będziemy stawiać skrzynki, z których będzie można się rozejść na poszczególne działki. Przejście do poszczególnych działek będą wykonywane metodą po ogrodzeniu (przy fundamencie, bądź ziemi, w odpowiedniej zabezpieczającej rurce (średnica 1,2 cm).  Jeśli Klient życzy sobie, aby rurka na jego terenie była zakopana, musi przekop wykonać na własną rękę.
2. Każdy klient dostaje od nas Router z Wifi w cenie abonamentu (w formie dzierżawy).
3. Posiadamy również usługę Telewizji Światłowodowej (ważną informacją, jest to że połączenie dekodera, z routerem jest przewodowe) . Dlatego preferujemy postawienie routera blisko odbiornika TV.
4 Informacja, czy i w jakiej skali inwestycja z światłowodem się odbędzie zależy tylko od skali zainteresowania. Dopuszczamy możliwość okablowania całego terenu ROD, jak i tylko tych części w których będzie zainteresowanie.

5. Oferta

Aktualną ofertę należy sprawdzić  u przedstawiciela dostawcy sygnału.
Nie ma możliwości wykupienia u nas tylko usługi samej TV
W przypadku usług łączonych Internet + Telewizja – dodatkowe rabaty
Wszystkie umowy zawierane są na 24 mc (nie posiadamy innych umów)

Ważne!
Tak jak napisałem wyżej musimy poznać potencjał, aby określić zakres prac oraz termin.

Wszelkie informacje/pytania – proszę kierować bezpośrednio do opiekuna terenu.

Prezes ROD nie ma wszystkich informacji na bieżąco oraz nie przyjmuje zamówień.

Dlatego wszystkie osoby zainteresowany proszę o kontakt/ przy składaniu zainteresowania,

proszę pamiętać o przekazaniu nr działki

Opiekun Handlowy
Artur Królak
Tel: 533 350 931
e-mail: Artur.krolak@n3net.pl


Nowy, stały kontakt na stróżówkę przy bramie głównej – 669 621 797 


 

Zgodnie z sugestiami w trakcie Walnego Zebrania z dn 23.04.2022 , publikujemy

REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO W ROD RYNIA.

Wersja drukowana będzie wywieszona przy boisku.

Przed rozpoczęciem korzystania z boiska należy zapoznać się z regulaminem.

PLIK REGULAMINU DO POBRANIA


 


Szanowni Państwo,

Po raz kolejny przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD do obowiązków działkowca należy dbanie o to, aby gałęzie drzew nie przerastały poza obręb działki i wystawały na drogi.

Wielokrotnie zdarza mi się z Państwem osobiście rozmawiać na ten temat podczas spacerów po ogrodzie. Niestety na rozmowach się kończy.

W związku z tym, po upływie dwóch tygodni od ukazania się tej informacji tj, około 14 września, Gospodarz Pan Ryszard Czubak będzie na prośbę Zarządu jeździł po ogrodzie i usuwał wystające poza granice działki gałęzie.

Gałęzie te będzie układał wzdłuż działki NIE BĘDZIE ICH WYWOZIŁ, a kosztem wycinki gałęzi zostanie obciążony działkowiec.

Od wielu tygodni mamy wiele skarg od Panów świadczących usługi asenizacyjne, że do wielu działek nie mogą dojechać, bo gałęzie wystają poza obręb działki a oni niszczą sobie samochody poprzez liczne zadrapania na beczkach i połamane lusterka.

Kolejnym problemem na który chciałbym zwrócić uwagę, to koszenie, piłowanie i używanie innych narzędzi elektrycznych i spalinowych w niedziele.

W regulaminie ROD nie ma przepisu zabraniającego używania urządzeń elektrycznych i spalinowych w niedziele, ale uszanujmy potrzebę odpoczynku Sąsiadów i chociaż niech jeden dzień w tygodniu będzie cichy pozbawiony dźwięków pracujących urządzeń elektrycznych i spalinowych.

WPROWADŹMY I PROMUJMY WSZYSCY NA TERENIE OGRODU ZASADĘ CICHEJ NIEDZIELI

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA