Szanowni Działkowcy,

W listopadzie i grudniu otrzymacie Państwo informacje mailem bądź listownie o stanie rozliczeń z ROD Rynia z tytułu użytkowania działki ze wskazaniem daty, na jaką rozliczenie obowiązuje.

Prosimy o potwierdzenie kwoty do rozliczenia  mailem, lub podpisanie i odesłanie odcinka B na adres Ogrodu:

ROD Rynia, ul. Główna b/n , 05-157 Białobrzegi

 Jednocześnie przypominamy że opłaty powinny zostać wpłacone na konto ROD Rynia w następujących terminach:

 28/02/2021 – zaległości dotyczące roku 2020

15/05/2021 – opłata za zużytą energie elektryczną + koszty wspólne za  1 kwartał 2021

30/06/2021 – opłaty za 2021 (ogrodowa, za konserwację infrastruktury, za wywóz śmieci, opłata członkowska)

15/08/2021 –  opłata za zużytą energie elektryczną + koszty wspólne za  2 kwartał 2021

15/11/2021 –  opłata za zużytą energie elektryczną + koszty wspólne za  3 kwartał 2021

Do końca każdego miesiąca – opłata za koszty ochrony za dany miesiąc

 Od  opłat wniesionych po terminie ROD Rynia przysługuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę.

W przypadku istnienia zaległości na rzecz ROD RYNIA prosimy o ich natychmiastową spłatę

Jednocześnie prosimy, aby osoby, które do tej pory nie podały żadnego adresu mailowego do korespondencji pisały na adres rodrynia@rodrynia.pl z podaniem numeru działki

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Zestawienie zużycia energii elektrycznej za III kwartał 2021 r. 

W okresie od 30.06.2021 do 30.09.2021

 Termin płatności do  dnia  15 listopada 2021


Szanowni Działkowcy,

Do Zarządu ogrodu dotarły niepokojące informacje o zdarzających się kradzieżach plonów, warzyw, owoców z niektórych ogródków.

Kradzieże zdarzają się najprawdopodobniej w tygodniu, tzn. wtedy kiedy jest mało osób w ogrodzie.

W związku z tym bardzo prosimy o sąsiedzką czujność, zwracanie uwagi na osoby obce i informowanie ochrony o podejrzanych osobach bądź sytuacjach.

Przypominamy, że zgodnie z par.73 pkt.1 Regulaminu ogrodu Wstęp na działkę z czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Szanowni Państwo,

Po raz kolejny przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD do obowiązków działkowca należy dbanie o to, aby gałęzie drzew nie przerastały poza obręb działki i wystawały na drogi.

Wielokrotnie zdarza mi się z Państwem osobiście rozmawiać na ten temat podczas spacerów po ogrodzie. Niestety na rozmowach się kończy.

W związku z tym, po upływie dwóch tygodni od ukazania się tej informacji tj, około 14 września, Gospodarz Pan Ryszard Czubak będzie na prośbę Zarządu jeździł po ogrodzie i usuwał wystające poza granice działki gałęzie.

Gałęzie te będzie układał wzdłuż działki NIE BĘDZIE ICH WYWOZIŁ, a kosztem wycinki gałęzi zostanie obciążony działkowiec.

Od wielu tygodni mamy wiele skarg od Panów świadczących usługi asenizacyjne, że do wielu działek nie mogą dojechać, bo gałęzie wystają poza obręb działki a oni niszczą sobie samochody poprzez liczne zadrapania na beczkach i połamane lusterka.

Kolejnym problemem na który chciałbym zwrócić uwagę, to koszenie, piłowanie i używanie innych narzędzi elektrycznych i spalinowych w niedziele.

W regulaminie ROD nie ma przepisu zabraniającego używania urządzeń elektrycznych i spalinowych w niedziele, ale uszanujmy potrzebę odpoczynku Sąsiadów i chociaż niech jeden dzień w tygodniu będzie cichy pozbawiony dźwięków pracujących urządzeń elektrycznych i spalinowych.

WPROWADŹMY I PROMUJMY WSZYSCY NA TERENIE OGRODU ZASADĘ CICHEJ NIEDZIELI

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


UWAGA !  Bardzo ważna informacja

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

SZANOWNI PAŃSTWO

W nawiązaniu do komunikatu Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r.    w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Zarząd ROD RYNIA informuje, że:

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/

 (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklaracjęalbo pisemnie.

Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie).

Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

(https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq),

na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

  • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).

  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje.

Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych.

Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – tj. poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 KW).

Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji.

Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do wszystkich działkowców o realizację ww. obowiązku w terminie!

Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Drodzy Działkowcy,

Zarząd ROD RYNIA zwraca się do Was z ogromną prośbą, aby podczas pobytu na terenie ogrodu nie wyłączać myślenia, nie zachowywać się tak jakby to co robicie nie dotyczyło nas wszystkich.

Na terenie ogrodu nie ma podziału na MY (Zarząd) i  WY (Działkowcy).

Jesteśmy wszyscy działkowcami tego samego ogrodu a Zarząd tworzą ludzie którzy zdecydowali się na dodatkową prace na rzecz ogrodu.

Postanowiliśmy od teraz umieszczać na stronie zdjęcia i opisy różnych sytuacji, w których wyłączono myślenie.

Poniżej są zdjęcia z terenu lasku brzozowego z ostatniej niedzieli 6-go czerwca 2021, z którego część działkowców zrobiła sobie darmowy kompostownik, śmietnik a niektórzy nawet parking.

Czy naprawdę takim wielkim problemem jest objechanie dookoła lasku i wyrzucenie części zielonych tam gdzie powinny być?

A wiecie Państwo kto za oczyszczenie tego terenu zapłaci? MY WSZYSCY, bo trzeba będzie kogoś zatrudnić, albo zapłacić więcej firmie wywożącej biomasę.

Zbliża sie kolejny weekend więc prosimy wszystkich, aby widząc takie sytuacje reagowali.

Jak zwykle życzę Państwu spokojnego wypoczynku 😊

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA

 


Szanowni Działkowcy,

Rozpoczęliśmy kolejny sezon wspólnego wypoczynku w naszym ogrodzie.

Niestety już na samym początku sezonu, w ostatnią sobotę 15.05 miało miejsce bulwersujące zdarzenie, znów nieodpowiedzialny Rodzic chciał posadzić niepełnoletnie dziecko za kierownicą auta.

Pech chciał, że Pan zatrzymał się koło mojej działki, ja myśląc, że ktoś przyjechał do mnie w jakiejś sprawie wyjrzałem przez furtkę i widzę jak dziecko siada za kierownicą a Pan wsiada na miejsce pasażera. Na moje pytanie czy młoda Pani ma prawo jazdy, uzyskałem odpowiedź, że nie. W związku z tym kategorycznie zabroniłem prowadzenia jej auta.  Na to Pan wysiadł z samochodu i zadał mi kuriozalne pytanie „DLACZEGO ?”.

Szanowni Państwo, jaki trzeba mieć stosunek do innych działkowców, żeby zadać takie pytanie, przecież po ogrodzie biegają dzieci, jeżdżą na rowerach, chodzą ludzie na spacery a taki małoletni kierowca może spanikować, pomylić sprzęgło z gazem i o tragedie nietrudno.

Na zakończenie tego zdarzenia Pan powiedział do córki,  ok przesiądź się pojedziemy dalej.

Ku przestrodze załączam zdjęcie tego auta.

Nasz ogród nie jest enklawą gdzie nie obowiązują przepisy prawa, gdzie zwolnieni jesteśmy od myślenia, niektórzy traktują ogród jako miejsce gdzie można czuć się bezkarnie, ale tak nie jest.

Już niedługo rozpoczną się znów patrole nieoznakowanych radiowozów.

Prosimy, aby na takie i podobne zdarzenia jak powyżej opisane, stanowczo reagowali również inni działkowcy, jest to w naszym wspólnym interesie.

Życzę Państwu i sobie spokojnego wypoczynku

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Koszty użytkowania działki w roku 2021

Szanowni działkowcy,

W związku z decyzją Rady Ministrów o podwyższeniu płacy minimalnej obowiązującej od 2021 roku wzrastają koszty ochrony terenu wspólnego ROD RYNIA.

Stawka miesięczna ochrony terenu wspólnego przypadającego na jedną działkę od 1 kwietnia 2021 wynosi 35 zł.

Bardzo prosimy o uwzględnienie tej podwyżki przy regulowaniu swoich należności.

Informujemy, że zgodnie z informacją Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD z dnia 24.04.2020 wynika że w przypadku zmiany wysokości stawek stosowanych przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi lub dostawę mediów na rzecz działkowca, przy których rozliczeniu pośredniczy ROD, do zmiany stawki stosowanej w rozliczeniach ROD z działkowcem nie stosuje się zasad odnoszących się do zmiany wysokości opłat ogrodowych.

W konsekwencji zasadnym będzie stwierdzenie, iż na gruncie ustawy o ROD, brak jest podstaw, aby w przypadku podwyższenia przez dostawcę zewnętrznego ceny usług, których rozliczenie z działkowcem następuje za pośrednictwem ROD, zastosowanie nowych stawek wobec działkowca wymagało podjęcia przez WZ ROD uchwały o zmianie wysokości opłat ogrodowych.

Drodzy Działkowcy,

Mając na uwadze uwarunkowania prawne wynikające ze zmian w przepisach ogólnie obowiązujących wprowadzonych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19 a także z zaleceniami unikania organizowania zgromadzeń na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo czy w tym roku odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze.

Zgodnie z Uchwałą 504/2020 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego przesunięto terminy Walnych Zebrań do 31 sierpnia 2021 jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuacje pandemiczną nie jesteśmy w stanie określić co będzie w najbliższej przyszłości.

W związku z tym informujemy, że Zarząd ROD RYNIA podjął decyzje, że składki za użytkowanie działki w 2021 nie ulegają zmianie.

Jedyna zmianą jest likwidacja Opłaty energetycznej, która rozliczana jest co kwartał jako Koszty wspólne energii

Opłatę ogrodową działkowiec w ROD Rynia obowiązany jest wpłacić w terminie do 30 czerwca 2021

Opłata za ochronę terenu wspólnego wnoszona jest co miesiąc w wysokości:

do marca włącznie 30 zł, od kwietnia do końca roku 35 zł

 Plik pdf ze stawkami opłat 2021  do pobrania

Pozdrawiam

Maciej Orpel


SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE

Szanowni Państwo

Sezon działkowy w tym roku jest szczególny. Mimo wielotygodniowej kwarantanny narodowej, nasz ogród działkowy funkcjonował nieprzerwanie, dzięki czemu działkowcy lepiej znosili ograniczenia narzucone przez rząd. W tym roku zauważyliśmy zwiększony ruch na terenie naszego ogrodu gdyż wiele osób spędzało wakacje w naszym ROD, gdzie ryzyko zarażenia jest mniejsze. Dlatego też warto przypomnieć o obowiązku każdego działkowca do korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń i utrudnień dla sąsiadów, o czym stanowi obowiązujący wszystkie osoby przebywające na terenie ROD – Regulamin ROD.

Najbardziej uciążliwe zachowania zaobserwowane przez Zarząd i zgłoszone przez Działkowców:

 SPOTKANIA TOWARZYSKIE Z GŁOŚNĄ  MUZYKĄ, ALKOHOLEM

Uniemożliwiają wypoczynek tym działkowcom, którzy przyjeżdżają na działkę, by odpocząć w ciszy, donośne głosy a nawet krzyki uczestników imprez, głośny śpiew, przeklinania które rozlegają się w ogrodzie stanowią naruszenie zasad współżycia społecznego i podlegają ogólnym przepisom porządkowym.  Przypominamy, że cisza nocna obowiązuje od 22 do 6 rano. Wszelkie naruszenia porządku były i będą zgłaszane odpowiednim służbom. Pamiętajmy, że nasz ogród to nie jest imprezownia na której nie obowiązują żadne zasady, przypominamy, że najbardziej uciążliwych działkowców, którzy corocznie kilkakrotnie robią głośne, wielogodzinne imprezy może spotkać sankcja w postaci wypowiedzenia umowy dzierżawy.

WJAZD NA TEREN ROD I PORUSZANIE SIĘ PO OGRODZIE 

Walne zebranie w 2016 roku wyraziło zgodę na wjazd na teren ROD. Działkowcy nadużywają tej możliwości, traktując aleje ogrodowe jak drogi krajowe czy autostrady i zakłócając normalne korzystanie z działek. Szybkie poruszanie się po ogrodzie powoduje wiele niebezpieczeństw, dużo dzieci biega po ogrodzie nie zwracając uwagi na samochody, szybka jazda powoduje również wzniecanie tumanów kurzu co jest bardzo uciążliwe dla działkowców mających działki obok dróg.

W związku z tym dobudowaliśmy 15 spowalniaczy ruchu, w planach jest kolejnych 7 sztuk

Osobna sprawą jest parkowanie gdzie popadnie na ogrodzie. Dla gości działkowców przeznaczony jest parking umiejscowiony przy wjeździe do ogrodu, przypominamy, że obowiązuje zakaz parkowania, blokowania przejazdu w alejkach.

Kolejną sprawą jest nauka jazdy samochodem i prowadzenie samochodów przez dzieci. W ostatnim czasie kilkakrotnie była zwracana uwaga działkowcom na takie zachowanie. Przypominamy, że teren ogrodu nie jest placem manewrowym ani miejscem na naukę jazdy a na terenie ogrodu obowiązują przepisy ruchu drogowego.

Dziękujemy działkowcom, którzy zauważywszy powyższe sytuacje zwracali uwagę na takie zachowanie a nawet uniemożliwiali dalsza jazdę.

UŻYWANIE URZADZEŃ MECHANICZNYCH, SILNIKOWYCH W NIEDZIELE

Przypominamy o niepisanej regule, że w niedziele nie korzystamy z urządzeń mechanicznych. Pozwólmy chociaż jeden dzień odpocząć sąsiadom od ciągłego słuchania koszenia trawy, cięcia gałęzi bądź innych prac związanych z używaniem elektronarzędzi.

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Podczas minionych wakacji zaobserwowaliśmy wiele grup wiekowych dzieci, które biegają po ogrodzie bez opieki. Niedopuszczalne jest, aby dzieci w wieku 2 do 5 lat biegały samotnie po ogrodzie bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony dorosłych, czy to rodziców czy dziadków. Wystarczy chwila nieuwagi a o wypadek nietrudno, jeżdżą auta osobowe, wozy ascenizacyjne i inne pojazdy

Bardzo prosimy osoby dorosłe o ciągły nadzór nad swoimi pociechami. Wszystko jest w porządku dopóki nic się nie stało, bądźmy mądrzy przed szkodą!!!

GRILLOWANIE

wprawdzie nie jest zabronione  na grillach przenośnych, ale może być uciążliwe dla sąsiadów, jeśli zbyt często się powtarza;

SPALANIE CZY PALENIE OGNISK – jest całkowicie zabronione na terenie ROD.

Spalając na działce, mimo wyraźnego zakazu, działkowcy łamią przepisy i działają na szkodę własną i całego ogrodu. Lekkomyślne a wręcz nieodpowiedzialne i głupie jest palenie ogniska na działce, gdzie płomienie dochodzą do 1,5 metra wysokości a deszcz nie padał  od kilku tygodni.

Warto o tym wiedzieć, bo za nielegalne palenie ognisk i spalanie odpadów  może zostać nałożona kara grzywny. Straż miejska ma uprawnienia do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, dlatego też jej interwencja może być dotkliwa dla działkowców nieprzestrzegających przepisów.

MYŚLMY O INNYCH LUDZIACH

Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, zasad poprawności i uczciwości w relacjach międzyludzkich jest bardzo istotne na terenie ROD, bo współżycie działkowców w społeczności ogrodowej jest podstawą do przyjemnego korzystania z uroków swojej działki. Dodatkowo pamiętajmy, że stosowanie przez każdego działkowca przepisów regulaminu ROD, również zasad współżycia społecznego, jest jego obowiązkiem.

Za nieprzestrzeganie zasad regulaminowych, ustawa o ROD przewidziała sankcję w postaci wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Maciej Orpel

Prezes Zarządu

ROD Rynia


Rynia 14-07-2020

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie nowego sposobu naliczania energii elektrycznej Zarząd informuje, że nowy sposób naliczania opłat został opracowany, uzgodniony i zaakceptowany przez Ogrodową Komisje Rewizyjną. W związku z pandemią Covid-19 nie mieliśmy możliwości przedstawienia nowego sposobu na Walnym Zebraniu co niniejszym czynimy

Powodem zmiany była konieczność dostosowania naliczeń do Uchwały KR PZD nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD (obecnie Krajowego Zarządu PZD) w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych § 1 ust. 2 pkt 1.

Ustalono, że koniecznym jest wykazywanie oddzielnie zużycia każdego działkowca a oddzielnie kosztów wspólnych tj, zużycia prądu przez lampy ogrodowe i budynki ochrony i Zarządu i wyliczenie strat przesyłowych.

W związku z tym w pliku rozliczenia energii elektrycznej za kwartał pojawiła się nowa komórka z ceną brutto za 1kwh w danym kwartale.

Koszty wspólne energii to różnica między wartością brutto faktur z PGE za 3 miesiące a sumą odczytów liczników działkowców. Różnica ta jest dzielona przez liczbę użytkowanych działek.

Wszyscy Państwo, którzy na początku roku wpłacili już kwotę 75 zł tytułem kosztów wspólnych energii proszeni są o pomniejszenie wpłaty za II kwartał o 75 zł

Prezes R.O.D. Rynia Maciej Orpel


Krajowy Zarząd liberalizuje rygory działania ROD i struktur Związku – 04.06.2020

W dniu 3 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD przyjął nową uchwałę nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Choć projekt ten został opracowany na bazie dotychczasowej – uchylonej – uchwały nr 71/2020, to wprowadza szereg istotnych zmian wynikających przede wszystkim ze zliberalizowania nakazów i ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów. Projekt zatem dostosowuje zasady funkcjonowania struktur Związku, a zwłaszcza ROD, do obecnych obostrzeń, zachowując szereg dotychczasowych regulacji, które pozostają aktualne. Na szczególną uwagę zasługują w szczególności rozwiązania dotyczące odbywania posiedzeń organów PZD, a także zasady funkcjonowania i korzystania z terenów ROD.

Treść Uchwały 143/2020


Przenoszenie prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii.

Trwający obecnie stan epidemii nie wyklucza możliwości przenoszenia praw do działek w ROD, choć z pewnością utrudnia taki obrót. Wynika to z wielu obostrzeń wprowadzonych przez władze centralne, które mogą nawet uniemożliwić dokonanie przedmiotowych transakcji.

Stąd też wszystkie osoby zainteresowane powinny na obecnym etapie przeprowadzić uprzednie rozeznanie dotyczące realnych możliwości spełnienia wszystkich warunków koniecznych do zbycia (nabycia) działki w ROD.

Pełny tekst Komunikatu PZD na temat zmiany praw do działki 


 

APEL !

Szanowni Działkowcy, Zarząd ROD RYNIA informuje, że w związku z drastycznym wzrostem cen przekazywania odpadów komunalnych do utylizacji od 01.01.2020 cena wywozu jednego kontenera KP 7m wynosi 918 zł.

W związku z powyższym bardzo prosimy o racjonalne użytkowanie kontenerów np. zgniatanie pustych kartonów przed wrzuceniem do kontenera, nie wrzucanie tam skoszonej trawy, gałęzi, mebli a także na zwracanie uwagi osobom, które lekceważą powyższe prośby.

Liczymy na poważne potraktowanie naszej prośby przez wszystkich naszych działkowców
Zarząd ROD Rynia


Dyżury Zarządu , odbywające się w budynku Zarządu  zostaną wznowione wiosną o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju

Kontakt telefoniczny do Zarządu w pilnych sprawach : 781 300 500


Dyżury Zarządu , odbywające się w budynku Zarządu  zostaną wznowione wiosną o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju

Kontakt telefoniczny do pani księgowej w pilnych sprawach : 698 473 846


 

Zarząd ROD Rynia kolejny raz przypomina,

że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania tj. zakaz pobytu osoby bądź osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby/osób, stanowiącym jej centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce. Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki

Szanowni Państwo ,przypominamy

WZYWAMY DZIAŁKOWCÓW DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I USUNIĘCIA GAŁĘZI, KTÓRE WYSTAJĄ POZA OBRĘB DZIAŁKI.

Zarząd ROD Rynia

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu prac na działkach, przypominamy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach) oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach. Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów poza spalarnią jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne.

W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin – § 42 Regulaminu ROD, wypalanie teoretycznie nie powinno istnieć na terenie ROD.
Zakaz jednak, mimo wielokrotnego przypominania jest naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie Statutu PZD i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek PZD. PZD przy wsparciu ROD stara się budować pozytywne relacje z lokalną społecznością, jednak podejmowanie działań, których negatywne skutki odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców, ale i przyrody, bardzo negatywnie na relacje te wpływają i powodują niechęć do działkowców i ROD.

Przypominamy, iż naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tylko mandatem do 500 zł, ale również karą grzywny do 5 000 zł lub karą ograniczenia wolności czy aresztu.


W godzinach 23:00 – 06:00 na terenie Ogrodu obowiązuje cisza nocna. Prosimy o uszanowanie potrzeby odpoczynku innych działkowców. W przypadku drastycznych naruszeń stosowane będą odpowiednie procedury administracyjne


Prosimy o ograniczenie do absolutnie niezbędnego minimum używanie sprzętu ogrodowego , zarówno elektrycznego jak i mechanicznego ( kosiarki,piły itp.) w niedziele.


Osoby zainteresowane otrzymywaniem  informacji z Ogrodu , na przykład o publikacji rozliczeń energii e-mailem, proszeni są o upewnienie się czy ich aktualny adres e-mail jest poprawnie zapisany w danych kontaktowych Zarządu dotyczących użytkownika działki.


 

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE DOMKU

Ponieważ ogólna umowa o usługach ochrony w Ogrodzie nie przewiduje indywidualnego dozorowania każdej działki,więc aby ustalić sobie zakres indywidualnej ochrony działki czy domku ,należy kontaktować się albo z firmą KONSALNET ,która obsługuje nasz ogród .

 KONTAKT : STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW: 22 19 659

BIURO OBSŁUGI KLIENTA : 22 650 62 62

Albo uzgodnić sobie indywidualny zakres ochrony jako indywidualne ubezpieczenie.