Rodzinny Ogród Działkowy " R Y N I A "

Podłączenie prądu

 

Szczegółowe informacje dotyczące podłączania działek do naszej sieci energetycznej :

W celu uzyskania możliwości dostępu do szafek przyłączeniowych

należy postępować według poniższej procedury :

 
1. Składamy podanie do Zarządu Ogrodu z prośbą o umożliwienie korzystania z energii elektrycznej,
a tym samym umożliwienie dostepu do łącza.
 
Podanie powinno zawierać : 
- numer działki i personalia osoby, która korzystać będzie z energii ( oraz opłacać rachunki )
- personalia i numer uprawnień elektryka,który dokonywał będzie podłączenia altany do przyłącza. 
- Szkic ,na którym oznaczona będzie droga prowadzenia kabla od przyłącza do altany
( na szkicu zaznaczyć należy głębokość na jakiej położono kabel oraz określić typ i rodzaj kabla.)

 

2. Klucze do skrzynek znajdują się w budynku ochrony przy bramie nr 2. W celu uzgodnienia terminu udostępnienia przyłącza prosimy kontaktować się z konserwatorem ogrodu pod numerem telefonu 602 338 414
 
3. Po wykonaniu przyłącza należy ponownie skontaktować się z konserwatorem ogrodu w celu uzyskania protokołu odbioru wykonanego przyłącza, które należy dostarczyć do Zarządu ogrodu
 
4. Koszt dokonania odbioru i uzyskania protokołu wynosi 50 zł .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Na górę strony 

Copyright R.O.D. RYNIA © 2005 - 2015. All Rights Reserved.